lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Velkommen til lokalarkivet for den gamle Lumby Kommune.

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Generalforsamling og foredrag af Bendt Bendtsen

Der afholdes ordinær generalforsamling i Lumby Sognegård, onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:00.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved tidligere politiker/minister m.v. Bendt Bendsen.
Nærmere orientering om dagsorden, emne m.v. følger primo marts 2022.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Medlemsarrangement
Foreningen besøger PKM, Slettensvej 215, 5270 Odense N. den 18. maj 2022 kl. 18.30

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for områdets historie og udvikling i fortid og nutid, samt at oprette og drive et lokalhistorisk arkiv i området.

 

Dette arkiv har til formål at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materialer i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydbånd m.m. samt at gøre dette materiale tilgængeligt for historikere og andre interesserede.

 

Arkivets telefonnummer i åbningstiden er: 29 85 46 19.

Bliv medlem: 75 kr. pr. år (enkeltmedlem), 150 kr. (par).

“Vi har på Arkivet en del årsskrifter tilovers, som vi har besluttet at sælge for 20 kr. stykket.

Det drejer sig om årgangene 2002 til 2016 + nogle stykker fra 1998.

Kom og se, om der nogle, du kan bruge?

Der kan laves individuelle aftaler via mail lumbylokalhistoriske@mail.dk  eller telefon til tirsdag formiddag eller udenfor åbningstid, hvis ikke andet er muligt.

Telefon: 29 85 46 19 er åben i åbningstiden og de fleste tirsdage mellem 10.00 og 11.30

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening/Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk
Total Page Visits: 7052

Besøg siden 8. juni 2020