lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Velkommen til lokalarkivet for den gamle Lumby Kommune.

 

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

 

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for områdets historie og udvikling i fortid og nutid, samt at oprette og drive et lokalhistorisk arkiv i området.

 

Dette arkiv har til formål at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materialer i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydbånd m.m. samt at gøre dette materiale tilgængeligt for historikere og andre interesserede.

 

Arkivets telefonnummer i åbningstiden er: 29 85 46 19.

Bliv medlem: 75 kr. pr. år (enkeltmedlem), 150 kr. (par).

Nyt fra bestyrelsen

Grundet den stadige usikkerhed om tidspunktet for arkivernes genåbningsmuligheder og de påkrævede coronapas har vi i bestyrelsen valgt at holde lukket for fysisk fremmøde indtil mandag d. 9. august, hvorefter besøgende bedes orienteres sig om de til enhver tid gældende restriktioner. Vi træffes fortsat på mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk    

Den udskudte generalforsamling forventes afholdt i september. Dato følger

M.v.h. Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – email: lumbylokalhistoriske@mail.dk
Total Page Visits: 5010

Besøg siden 8. juni 2020