lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Velkommen til lokalarkivet for den gamle Lumby Kommune.

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for områdets historie og udvikling i fortid og nutid, samt at oprette og drive et lokalhistorisk arkiv i området.

 

Dette arkiv har til formål at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materialer i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydbånd m.m. samt at gøre dette materiale tilgængeligt for historikere og andre interesserede.

 

Arkivets telefonnummer i åbningstiden er: 29 85 46 19.

Bliv medlem: 75 kr. pr. år (enkeltmedlem), 150 kr. (par).

Danske Bank konto: reg. nr. 1551 Kontonummer. 1900269

Der kan laves individuelle aftaler via mail lumbylokalhistoriske@mail.dk  eller telefon til tirsdag formiddag eller udenfor åbningstid, hvis ikke andet er muligt.

Telefon: 29 85 46 19 er åben i åbningstiden og de fleste tirsdage mellem 10.00 og 11.30

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening/Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk
N/A

Besøg siden 1. januar 2024