lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Velkommen til lokalarkivet for den gamle Lumby Kommune.

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Arrangement – Foredrag

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening inviterede til foredrag om “Gartneriernes opståen og udvikling på Fyn” 
i Lumby Sognegård, tirsdag den 8. november 2022 kl. 19:00.

Foredragsholderen Jens Åge S. Petersen
Igen en hyggelig aften i Lumby Sognegård

Jens Åge S.Petersen er ansat i Historiens Hus, Odense, og har udover en lang række artikler skrevet bogen “Danmarks Grønne Have” om gartneriernes opståen og udvikling på Fyn.

I bogen fortæller han om, hvordan erhvervet kan spores tilbage til 1600-tallet, hvor såkaldte  urtegårdsmænd dyrkede og efterfølgende solgte grøntsager på torvet.
I dag er gartnerierhvervet en milliard-industri med en lang række følgeerhverv.

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for områdets historie og udvikling i fortid og nutid, samt at oprette og drive et lokalhistorisk arkiv i området.

 

Dette arkiv har til formål at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materialer i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydbånd m.m. samt at gøre dette materiale tilgængeligt for historikere og andre interesserede.

 

Arkivets telefonnummer i åbningstiden er: 29 85 46 19.

Bliv medlem: 75 kr. pr. år (enkeltmedlem), 150 kr. (par).

Danske Bank konto: reg. nr. 1551 Kontonummer. 1900269

Der kan laves individuelle aftaler via mail lumbylokalhistoriske@mail.dk  eller telefon til tirsdag formiddag eller udenfor åbningstid, hvis ikke andet er muligt.

Telefon: 29 85 46 19 er åben i åbningstiden og de fleste tirsdage mellem 10.00 og 11.30

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening/Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk
Total Page Visits: 13190

Besøg siden 8. juni 2020