lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Velkommen til lokalarkivet for den gamle Lumby Kommune.

 

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening ejer Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

 

Foreningens formål er at udbrede kendskab til og vække interesse for områdets historie og udvikling i fortid og nutid, samt at oprette og drive et lokalhistorisk arkiv i området.

 

Dette arkiv har til formål at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske materialer i form af manuskripter, arkivalier, kort, billeder, film, lydbånd m.m. samt at gøre dette materiale tilgængeligt for historikere og andre interesserede.

 

Arkivets telefonnummer i åbningstiden er: 29 85 46 19.

Bliv medlem: 75 kr. pr. år (enkeltmedlem), 150 kr. (par).

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Foreningens generalforsamling, der skulle være afholdt medio marts, udskydes på ubestemt tid. Årsagen er forsamlingsforbuddet som følge af Covid-19/Corona- pandemien

Mvh. Bestyrelsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – email: lumbylokalhistoriske@mail.dk
Total Page Visits: 3832

Besøg siden 8. juni 2020