lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

I arkivetskontor og læsesal er en serie luftfotos fra 1957, hvor det daværende Lumby Sogneråd lod alle dele af sognet fotografere, så man på en anskuelig måde kan se, hvordan sognet har udviklet sig i løbet af 40 år.

Arkivets største klenodie er pastor Urban Hansens håndskrevne sognebeskrivelse i tre tykke bind.

Urban Hansen var sognepræst i Lumby Sogn 1883 – 1903, og har i sine bøger skildret samtlige husstande i sognet, nogle personer meget udførligt, andre mere kortfattet. Bøgerne er en guldgruppe for slægtsforskning.

Fra arkivets samlinger kan endvidere nævnes:Stige Skipperlaugs arkiv tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet, Stige Bombekasses arkiv, Lodsprotokoller for lodseriet fra Odense fjord, Samling af arkivalier vedr. Lumby Landboskole, folkeskoler og friskoler. Omfattende kortsamlinger og billedarkiv med over 6000 billeder.

Arkivalier fra div. foreninger, virksomheder og personer.Arkivet arrangerer ture for medlemmer til kulturelle aktiviteter/institutioner. Sognevandring  i begge sogne med diverse fortællinger.

Den årlige generalforsamling afholdes normalt i marts måned. Efter generalforsamlingen er der som regel et foredrag om sognets historie eller lignende.

Arkivet blev etableret i 1983 i det gamle sygekassekontor, hvor der tidligere var kommunekontor.

Det, vi i det daglige kalder arkivet, ligger i det gamle brandsikre rum for det tidligere sogneråds arkivalier. I forlængelse af dette er et dejligt lyst kontor og læsesal, så vi har faktisk rigtig gode forhold. Det er en fornøjelse at arbejde i de rammer og fortsætte det store arbejde, som har haft interessen for at bevare fortiden for eftertiden.

Alle indkomne arkivalier er blevet registreret i arkiv.dk

arkiv.dk er en fælles base for alle landets arkiver, og her er alle arkivalier registreret.Her kan du også se alle Lumby Sogns arkivalier ved at gå til Lumby Sogn eller llikke Lumby i søgefeltet. Fotos kan du se direkte, og andre arkivalier er registreret. Hvis du vil vide mere om dem, skal du henvende dig direkte til arkivet.

Vi hjælper gerne alle med forskellige henvendelser som slægtsforskning, ejendomme, personoplysninger, erhverv eller andet, som du kunne være interesseret i.


Sådan begyndte det!

I 1994 kunne foreningen fejre 10 års jubilæum, og i den anledning skrev daværende næstformand, Chr. V. Prip, om hvordan det hele startede – klik og læs:  her

For “Vedtægter for Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening”  – klik og læs: her

For “Privatlivspolitik”  – klik og læs: her

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening/Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk