lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Klik på overskriften for at besøge sidene:

www.arkiv.dk

I arkiv.dk finder du materiale fra mere end 500 danske lokalarkiver. Meget er digitaliseret, som f.eks. fotos, mens arkivalier, som breve, protokoller m.m. er registreret. Hvis du vil vide mere om indholdet i disse, må du henvende dig til det pågældende arkiv.

www.fynskebilleder.dk

På fynskebilleder.dk finder du en del af de ca. 900.000 fotografiske optagelser, som pressefotografer på Fyens Stiftstidende optog i perioden 1943 til 1994. Basen bliver hele tiden udvidet.
Fynskebilleder.dk viser fynboernes og ikke mindst odenseanernes egen historie inden for hverdagsliv, politik, sport, kultur og erhversliv. De fleste af optagelserne er af høj kvalitet.

www.historienshus.dk

Historiens Hus er et samarbejde mellem Odense Centralbibliotek/Lokalhistorisk Bibliotek og Stadsarkivet. De to institutioner er gået sammen om at skabe en fælles læsesal og et fælles hus for Odense og Fyns lokalhistorie og derved skabe de optimale rammer for alle, der er interesseret i lokalhistorie og slægtsforskning. Her kan du finde både bøger, aviser, dokumenter, billeder og meget andet fra og om Odense og Fyns historie

www.odensedatabasen.dk

Odense databasen giver oplysninger om personer eller ejendomme i perioden 1740 til 1921

www.sa.dk

Dette er Rigsarkivets hjemmeside. Her kan du bl.a. komme videre til arkivalieronline og arkivdatabasen DAISY. På arkivalieronline kan du bl.a. søge i kirkebøger og folketællinger. I arkivdatabasen DAISY kan du søge på Rigsarkivets samlinger og bestille materiale til brug på en læsesal.

www.historiskatlas.dk

Her kan du på et danmarkskort slå 1001 fortællinger op eller få forslag til ture i Danmark.

www.udvandrerarkivet.dk

Her kan du finde breve, dokumenter, billeder, lydoptagelser, m.m. om danske udvandrere til hele verden.

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening/Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk