lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Arrangementer

Generalforsamling og foredrag af Bendt Bendtsen

Der afholdes ordinær generalforsamling i Lumby Sognegård, onsdag den 30. marts 2022 kl. 19:00.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved tidligere politiker/minister m.v. Bendt Bendsen.
Nærmere orientering om dagsorden, emne m.v. følger primo marts 2022.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Medlemsarrangement
Foreningen besøger PKM, Slettensvej 215, 5270 Odense N. den 18. maj 2022 kl. 18.30
Fra foredraget den 6. nov. i Stige Sognehus.
God aften med omkring 50 tilhørere.

Byvandringen i Lumby onsdag den 8. maj 2019 kl. 18.30.

Klik og se billeder

Generalforsamling 2019 –
afholdt 28. marts  kl. 19.00 i Lumby Sognegård:

Klik og læs referatet

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening/Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk