lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Arrangementer

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Museumsinspektør Ellen Warring:

Lumby Sognegård tirsdag den 8. november 2022
“Gartneriernes opståen og udvikling på Fyn”
ved Jens Åge S. Petersen fra Historiens Hus

Stige Borgerforening afholdt et stort arrangement på Stige Bådehavn lørdag d. 18. juni, hvor Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening deltog. 

Besøget på gartneriet  PKM
Slettensvej 207, Odense M
onsdag den 18. maj 2022 kl. 18:30
Arrangementet var lukket og således kun for foreningens medlemmer.
Efter rundvisningenvar foreningen vært ved en øl eller vand.
Gratis arrangementet, men tilmelding var nødvendig.
Fra foredraget den 6. nov. i Stige Sognehus.
God aften med omkring 50 tilhørere.

Byvandringen i Lumby onsdag den 8. maj 2019 kl. 18.30.

Klik og se billeder

Generalforsamling 2019 –
afholdt 28. marts  kl. 19.00 i Lumby Sognegård:

Klik og læs referatet

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening/Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk