lumby-stige-arkiv.dk

Lokalarkiv for Stige, Lumby, Lumby Tårup, Søhus og Anderup

Årsskrifter

Løssalg af årsskrifter – normalt:  85 kr. pr. stk.

Vælg årgange: 2010-222000-091990-991985-89

Årsskrift 1999

 • Årsberetning
 • Bestyrelse
 • Generalforsamling
 • Arkivet
 • Indlevering
 • H.C.Lumbyesvej – En tusind år gammel vej
 • Indkomne sdager 1998
 • Gadenavne
 • Butikker i Stige
 • En lille bog om amtprovst Lütken
 • Andre bøger
 • Lumby Mejeri
 • Socialdemokratiet i 100 år
 • Kluset
 • vedtægter

Årsskrift 1998

 • Årsberetning
 • Udvandringen fra Lumby Sogn
 • De rødes Land
 • Breve fra Amerika
 • John Morgan Anderschou
 • Den senere udvandring
 • Anderupgård
 • Stige fejden
 • Svend Larsen
 • Gymnastik i 100 år
 • Bevaringsværdige huse
 • Stier og smutveje
 • Indleveringer
 • Bestyrelsen
 • Sognevandringer på en anden måde

Årsskrift 1997

 • Året 1996
 • Sprøjtehuse
 • Søvejen til Odense
 • Fra purløgsbed til skumpelskud
 • Lars Eriksen – en politiker fra Lumby sogn
 • Registrering af gravsten
 • Lidt om gravsten
 • Håndværkere i Lumby sogn
 • Et hus med mange ansigter
 • Indleveringer i 1996
 • Bestyrelsen

Årsskrift 1996

 • Året 1995
 • “Sletten” nyt årsskrift
 • Registrering af gravsteder
 • Sne – i de gode gamle dage
 • Christian Urban Hansen
 • Sundhed og sygdom
 • Stige Skipperlaug
 • Indleveringer i 1995
 • Bestyrelse og arkivleder

Årsskrift 1995

 • Året 1994
 • Erindringer fra tiden omkring befrielsen i 1945
 • Efterlysning
 • Lokale nyheder fra eftersommeren 1914
 • Gravhøje i Lumby sogn
 • Fundatsen for Lymby Hospital
 • Lumby sogns kirkebøger
 • Gotisk skriftlæsning
 • Lumby sogn 1970-1995
 • Indleveringer i 1994
 • Bestyrelse og arkivleder

Årsskrift 1994

 • Året der gik
 • Det er herfra, vor verden går
 • Sådan begyndte det
 • Lidt om os selv
 • Hvem har glæde af arkivet?
 • Arkivarbejde er også Detektivarbejde
 • Begravelsesvedtægt for Lunde Herreds Præsteskab 1717
 • Et godt “ben”
 • Indleveringer i 1993
 • Bestyrelsen og arkivleder

Årsskrift 1993

 • Året der gik
 • Da demokratiet kom til Lumby sogn
 • Om at afgive stemme
 • Jernbane gennem Lumby sogn
 • Vedr. polske indvandere til Lumby sogn
 • Polakker i Lumby
 • Sofie
 • Hed debat for 75 år siden
 • Indleveringsliste
 • Bestyrelsen og arkivleder

Årsskrift 1992

 • Året der gik
 • Lidt om grænser
 • Fastelavnsridning i Lumby omkring 1940
 • Fastelavnsdrengene i Lumby ca. 1930
 • Fastelavnsdrenge i Stige
 • Ruth Dybe
 • Indleveringsliste
 • Bestyrelsen og arkivleder

Årsskrift 1991

 • Året der gik
 • Kaptajn M. C. Rasmussen
 • En personlighed fra Stige
 • Tolderne i Stige
 • Om stednavne
 • Sagn fra Lumby sogn
 • Bestyrelsen og arkivleder

Årsskrift 1990

 • Året der gik
 • Oplevelser under besættelsen ved læge V. Ingerslev
 • Færgemand Hans Nielsen
 • Sigurd Madsens beretning om besættelsestiden
 • Lumby – Tårup under besættelsen ved Hans Knage
 • Mindesten, mindetavler og bystævne
 • Bestyrelsen og arkivleder
Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening/Arkiv, H.C. Lumbyes Vej 9C, 5270 Odense N. – mail: lumbylokalhistoriske@mail.dk